Sprzedaż mobilna w 4 kwartale 2013 USA

Firma IBM opublikowała na początku stycznia swój kwartalny raport dotyczący między innymi ruchu oraz sprzedaży online. Do zbierania danych IBM wykorzystuje narzędzie IBM Digital Analytics Benchmark, które jest platformą pozyskującą w czasie rzeczywistym informacje o transakcjach dokonywanych w Internecie (ruch ze Stanów Zjednoczonych).

Szczególnie ciekawe są wyniki dotyczące ruchu i sprzedaży z urządzeń mobilnych, która wzrosła w ostatnim kwartale 2013 o 10,3% w skali całego roku.

W porównaniu do podobnego okresu w 2012 roku, ruch z urządzeń mobilnych w ostatnim kwartale wzrósł aż o 40% i stanowi już ponad jedną trzecią całego ruchu w Internecie. Sama sprzedaż z urządzeń mobilnych w ostatnim kwartale to 16,6% całej sprzedaży online, a jej wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2012 roku wyniósł aż 46%.
 

Na wzrost ruchu i sprzedaży w kanale mobilnym mają wpływ następujące czynniki:
  • lepszy dostęp do Internetu bezprzewodowego,
  • szybsze łącza,
  • lepiej zaprojektowane strony i aplikacje mobilne,
  • sprzęt, z którego korzystamy.

 

Jak pokazuje raport, z tabletów pochodzi około 12,8% całego ruchu w Internecie, a smartfony generują 21,3% całego ruchu. Natomiast tablety – co wcale nie jest aż tak zaskakujące = górują nad smartfonami, jeżeli chodzi o sprzedaż. I tu tablety ponad dwukrotnie biją na głowę smartfony, osiągając 11,5% całej sprzedaży w Internecie, podczas gdy te drugie tylko 5%. Wytłumaczeniem może tu być fakt, że telefon, będąc bardziej poręczny, służy do szybkiego znajdowania informacji lub produktów, które szukamy. Natomiast tablet, który zapewnia większy obraz, a co za tym idzie, lepszą prezentację produktu i wygodniejsze poruszanie się po stronach, dzięki tym zaletom lepiej „sprzedaje”.

Zostając w temacie sprzętu, jak wiadomo już od dłuższego czasu, wiodącymi systemami operacyjnymi są Android oraz iOS i jak pokazują zebrane przez IBM dane, wyniki sprzedażowe dla urządzeń z systemem Android są wyraźnie słabsze niż w przypadku urządzeń z systemem iOS. Dla Androida udział w ogólnej sprzedaży online to wynik 2,6%, a dla iOS 12,7%. Również w przypadku średniej wartości zamówienia wygrana należy do urządzeń
z systemem iOS (115,42 dolara), podczas gdy dla urządzeń z Android to tylko 83,56 dolara.

IBM przedstawił również zebrane wyniki dotyczące wzrostu sprzedaży ogólnej, jak i mobilnej, z podziałem na poszczególne branże. Największe wzrosty w stosunku do podobnego okresu w 2012 roku zanotowały poniższe:


icons
 
HIGIENA I ZDROWIE
wzrost ogólnej sprzedaży o 14,7%,
mobilnej o 81,7%.
ODZIEŻ
wzrost ogólnej sprzedaży o 10,2%
mobilnej o 54,4%


 
DOMY TOWAROWE
wzrost ogólnej sprzedaży o 62,8%,
a mobilnej o 49,6%.
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
wzrost ogólnej sprzedaży o 46,6%,
a mobilnej o 38%.Źródła:

http://www-01.ibm.com/software/marketing-solutions/benchmark-hub/newyear.html
http://evigo.pl/ibm-sprzedaz-mobilna-wzrosla-o-46/

http://freepik.com

Dodaj komentarz