PrzeTESTuj mnie!

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ TESTOWANIE PROFESJONALISTOM?

Dla wielu osób przetestowanie sklepu internetowego to bułka z masłem. W końcu każdy potrafi pochodzić chwilę po sklepie, wrzucić parę rzeczy do koszyka, zarejestrować konto, złożyć zamówienie. Udało się?
No, to przetestowane – działa!

Większość z nas to osoby nastawione na cel: jak najszybciej bez kłopotów dotrzeć do końca, czyli złożyć zamówienie. Natomiast profesjonalny tester to osoba z charakteru „nastawiona na zabezpieczanie”, dla której głównym celem jest przewidzenie niestandardowych zachowań użytkowników i oprócz sprawdzenia prawidłowego działania aplikacji, przejście też tzw. negatywnych przypadków testowych.

Przypadkowa osoba, testując aplikację, nie będzie podawała w formularzach danych nietypowych (np. numer domu rozpoczynający się od litery, numer telefonu wprowadzany z myślnikami lub spacjami itp.), nie będzie próbowała dodać do koszyka produktu z zerową liczbą sztuk, nie będzie „kombinować”. Dla prostej funkcjonalności osoba nie będąca testerem jest w stanie wymyślić maksymalnie 10 przypadków testowych, podczas gdy profesjonalista ułoży i zaplanuje ich co najmniej 30, co ma ogromne znaczenie, jeśli funkcjonalność jest prosta, ale za to kluczowa, bo dotyka finansów (czyli np. cena produktu przy określonej promocji).

Niemałe znaczenie ma korzystanie z profesjonalnych narzędzi, dedykowanych dla testerów. Cały plan testów wraz z opisem poszczególnych przypadków testowych można ułożyć np. w narzędziu TestRail, do prostych testów automatycznych posłuży Selenium Webdriver, zaś sprawdzić wydajność systemu pomoże aplikacja jMeter. Zyskujemy dużo więcej możliwości, a przede wszystkim uporządkowanie, którego często brakuje testom manualnym przeprowadzanym ad-hoc (testy eksploracyjne wykonywane przez osobę niebędącą testerem).

W standardowym testowaniu aplikacji webowych możemy wyróżnić kilka kluczowych etapów:

zaplanowanie i wykonanie testów manualnych – jest to obowiązkowa część, powiązana z tworzeniem mniej lub bardziej rozbudowanych scenariuszy testowych, w zależności od budżetu na dany projekt;

Rys.1. TestRail – narzędzie do zarządzania przypadkami testowymi

Rys. 1. TestRail – narzędzie do zarządzania przypadkami testowymi.

automatyzacja testów – dodatkowy element, przydatny głównie w sytuacji,
kiedy planowana jest częsta rozbudowa serwisu o nowe funkcjonalności już w czasie trwania umowy powdrożeniowej. Odpowiednie objęcie testami automatycznymi zapewnia stałą jakość całości serwisu, bez generowania dodatkowych godzin na testy manualne.
Należy jednak pamiętać, że testy automatyczne wymagają regularnej aktualizacji przy każdej zmianie w obrębie serwisu;

Rys.2. Sahi – narzędzie do automatyzacji testów

Rys. 2. Sahi – narzędzie do automatyzacji testów.

testy wydajnościowe – element opcjonalny, polecany głównie w sytuacji,
kiedy przewidywane są gwałtowne skoki ruchu na stronie sklepu, na przykład jako reakcja
na akcję promocyjną w danym dniu lub w danym przedziale godzinowym.

Rys.3. JMeter – narzędzie do przeprowadzania testów wydajnościowych

Rys. 3. JMeter – narzędzie do przeprowadzania testów wydajnościowych.

Czy jesteś więc pewien, że z testami swojego sklepu internetowego
poradzisz sobie sam?

Dodaj komentarz