Media4U dołącza do Klastra ICT

ICT Polska Centralna Klaster to elitarne grono, które wywiera realny wpływ na rozwój Łodzi i regionu jako miejsca przyjaznego nowym technologiom. Media4U uzupełnia je o kompetencje z zakresu e-commerce.

Jako jeden z celów, które Klaster jasno przed sobą stawia jest budowa świadomości społeczności IT. Inicjatywa rozpoczęta przez Politechnikę Łódzką szybko zyskała wielu partnerów. Klaster integruje nie tylko firmy z sektora IT i telekomunikacji, należą do niego także uczelnie wyższe (PŁ, UŁ, SAK) oraz instytucje otoczenia biznesu (np. Bionanopark, ŁARR i ŁSSE). Środowiska biznesowe i akademickie przenikają się i wzajemnie wspierając, podejmują szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju regionu w zakresie szeroko pojmowanej gospodarki województwa łódzkiego.

Dużym atutem jest szereg inicjatyw edukacyjnych. Są nimi cykle wykładów z udziałem praktyków biznesu dla studentów, stypendia naukowe oraz wsparcie dla studenckich projektów z branży ICT. Organizacja aktywnie wspiera także uczelnie wyższe w takim przygotowaniu programów nauczania by absolwenci byli doskonale przygotowani do rynku pracy. Kulminacją tych działań są Łódzkie Dni Informatyki, podczas których odbywają się dziesiątki warsztatów, spotkań i prelekcji.

Działania jakie podejmuje organizacja podążają za mottem, które silnie wpisało się w jej inicjatywy – współpraca w regionie. Dlatego po opinie do Klastra często zgłaszają się urzędy i instytucje centralnej Polski, które chcą mieć pewność, że właściwie wydadzą unijne pieniądze na innowacje. Organizacja miała również znaczący wpływ na kształt Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego.

Zaangażowanie Klastra w promocję branży IT i podkreślanie jej strategicznego charakteru dla rozwoju gospodarki zdecydowanie idą w parze z celami Media4U. Już wcześniej współpracowaliśmy z łódzkimi uczelniami wyższymi i uczestniczymy w programie mentoringowym Politechniki Łódzkiej. Zakłada on organizowanie staży u wybranych pracodawców, którzy gwarantują przydzielenie każdemu studentowi indywidualnego mentora. Obecność w Klastrze jest szansą na realizację wielu innych inicjatyw edukacyjnych i jednocześnie wspieranie regionalnej gospodarki.

Przystępujemy do  Klastra jako firma nierozerwalnie związana z Łodzią. Media4U tutaj rozpoczęło swoją działalność i tutaj się rozwija od blisko 20 lat – mówi Maciej Kasperek, CEO Media4U. – Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w sektorze e-commerce. Gdy zaczynaliśmy swoją działalność serwisy www były tylko innowacyjnym dodatkiem dla drukowanych katalogów. Klienci byli zapraszani przede wszystkim do sklepów stacjonarnych. Dziś już wiemy, że dla wielu marek kanał sprzedaży online jest tym najważniejszym a często jedynym. Nad rozwojem oprogramowania i pozostałymi usługami pracuje blisko 100-osobowy zespół, którego zdecydowaną większość stanowią osoby z Łódzkiego – dodaje Kasperek.

Zadowolenia z dołączenia nowej firmy nie kryją przedstawiciele Klastra. – Wyrażamy satysfakcję, z faktu że kolejna firma z obszaru nowoczesnych technologii zasiliła elitarne grono uczestników ICT Polska Centralna Klaster. Politechnika Łódzka jako koordynator klastra, podobnie jak pozostali jego uczestnicy cieszą się z perspektywy współpracy z Media4U w ramach wspólnych projektowych przedsięwzięć, zarówno tych promujących region – Łódzkie Dni Informatyki 2018, jak również w obszarze działań na rzecz zwiększenia dostępności kadr i podnoszenia jakości kształcenia dla branży ICT w Łodzi – mówi prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej i przewodniczący Rady Klastra.

Potencjał lokalnych zasobów kadrowych potwierdzają liczby: Łódź to miasto, w którym mieszka ponad 6 tysięcy studentów branży ICT – sektora zrzeszającego 5 tysięcy podmiotów gospodarczych – Mamy nadzieję, że nasza obecność w Klastrze zaowocuje nie tylko wymianą dobrych praktyk i doświadczeń z pozostałymi uczestnikami ale także długofalową współpracą biznesową. Ostatni, intensywny rok pracy pokazał nam, że jest to dobry czas na to, aby czynnie włączyć się w promocję Łodzi jako miasta szczególnie przyjaznego branży IT – dodaje Piotr Anuszczyk, Marketing Manager, Media4U.

Konsekwentnie rozwijamy własne, dedykowane oprogramowanie do zarządzania e-sklepami. Wyzwanie potęguje fakt, iż dynamika rozwoju sektora e-commerce jest ogromna. Wdrażane przez nasz zespół rozwiązania są cenione przez klientów za wysoką wydajność, intuicyjność obsługi i skalowalność. Uzupełnieniem oferty są liczne usługi dodatkowe takie jak: audyty, hosting, marketing i reklamy online, prace graficzne oraz aplikacje ułatwiające np. zarządzanie e-mailami od klientów.

Dodaj komentarz